Hywin Holdings Umumkan Keputusan Kewangan Tidak Diaudit untuk Separuh Kedua dan Tahun Kewangan 2023

SHANGHAI, China, 15 Sept. 2023 – Hywin Holdings Ltd. (“Hywin” atau “Syarikat”) (NASDAQ: HYW), penyedia perkhidmatan pengurusan kekayaan bebas terkemuka di China, hari ini mengumumkan keputusan kewangan yang belum diaudit bagi separuh kedua dan tahun kewangan 2023 berakhir pada 30 Jun 2023.

Sorotan Separuh Kedua Tahun Kewangan 2023 dan Tahun Kewangan 2023

 • Jumlah hasil menunjukkan daya tahan terhadap latar belakang ekonomi makro yang mencabar. Jumlah hasil dalam enam bulan berakhir pada 30 Jun 2023 hanya menurun sedikit sebanyak 0.5% kepada RMB1,055.8 juta (AS$152.5 juta) daripada RMB1,060.9 juta dalam tempoh yang sama pada 2022.
 • Jumlah hasil dalam tahun kewangan 2023 meningkat sebanyak 7.7% kepada RMB2,091.8 juta (AS$301.3 juta) daripada RMB1,942.1 juta dalam tahun kewangan 2022.

Hywin Wealth

 • Bilangan pelanggan1 meningkat sebanyak 8.2% kepada 152,607 pada 30 Jun 2023 daripada 141,058 pada 30 Jun 2022.
 • Bilangan pelanggan aktif2 meningkat sebanyak 6.5% kepada 46,627 dalam tahun kewangan 2023 daripada 43,764 dalam tahun kewangan 2022.
 • Liputan seluruh negara yang kukuh: Kami mengekalkan jejak kaki seluruh negara yang kukuh dengan 1,749 pengurus perhubungan dan 185 pusat perancangan kekayaan di 91 bandar di China pada 30 Jun 2023.
 • Pengurusan aset terus menunjukkan pertumbuhan Aset Di Bawah Pengurusan (“AUM”) yang tinggi dan pertumbuhan hasil yang tinggi. Hasil bersih daripada perniagaan pengurusan aset dalam tahun kewangan 2023 meningkat sebanyak 67.2% kepada RMB32.6 juta (AS$4.7 juta) daripada RMB19.5 juta dalam tahun kewangan 2022.
 • AUM perniagaan pengurusan aset meningkat sebanyak 90.8% kepada RMB8,549.4 juta pada 30 Jun 2023 daripada RMB4,479.7 juta pada 30 Jun 2022.
 • Nilai transaksi produk kewangan lain, terutamanya terdiri daripada produk insurans luar negara, dalam enam bulan berakhir 30 Jun 2023 meningkat sebanyak 260.3% kepada RMB289.4 juta daripada RMB80.3 juta dalam tempoh yang sama pada 2022.

Hywin Health

 • Hywin Health terus memberi tumpuan kepada integrasi dan pertumbuhan pesat pasca pengambilalihan kami terhadap Grand Doctor Medical Co., Ltd., Beijing iLife3 Technology Co., Ltd. dan Sincerity and Compassion Health Management Center pada 2022.
 • Bilangan pelanggan Hywin Health3 adalah 33,574 pada 30 Jun 2023.
 • Hasil bersih daripada segmen perniagaan Hywin Health dalam enam bulan berakhir 30 Jun 2023 melonjak kepada RMB49.54 juta (AS$7.2 juta) daripada RMB0.4 juta dalam tempoh yang sama pada 2022.
 • Bilangan lawatan pemeriksaan perubatan adalah 3,142 dalam enam bulan berakhir 30 Jun 2023, yang menjana hasil sebanyak RMB10.7 juta dalam tempoh yang sama.
 • Bilangan pelanggan perkhidmatan pengurusan kesihatan adalah 2,078 dalam enam bulan berakhir 30 Jun 2023, yang menjana hasil sebanyak RMB38.9 juta dalam tempoh yang sama.

Ringkasan keputusan operasi segmen perniagaan Hywin Health adalah seperti berikut:

6 bulan berakhir, 6 bulan berakhir, 6 bulan berakhir,
30/6/2022 30/6/2023 30/6/2023
RMB’000 RMB’000 USD’000
Hasil Bersih 422 49,537 7,153
Kos Operasi dan Perbelanjaan
– Kos pengurusan kesihatan 4,287 48,324 6,978
– Kos perubatan 3,837 10,685 1,542
– Kos pengurusan kesihatan 4,287 48,324 6,978
– Kos perubatan 3,837 10,685 1,542
– Kos pengurusan kesihatan 4,287 48,324 6,978
– Kos perubatan 3,837