Nature Wood Group Limited Menyatakan Penutupan Penawaran Awam Permulaan Bersamaan AS$6.75 Juta

MACAU, 14 Sept. 2023 – Nature Wood Group Limited (“Syarikat” atau “Nature Wood”), syarikat perhutanan bersepadu secara menegak yang terkemuka di dunia yang memberi tumpuan kepada operasi perniagaan FSC, hari ini mengumumkan penutupan tawaran awam permulaannya (“Tawaran”) sebanyak 750,000 Saham Depositori Amerika (“ADS”) pada harga kepada orang awam AS$9 setiap ADS untuk hasil kasar AS$6.75 juta, sebelum ditolak diskaun penjaminan dan perbelanjaan tawaran. Di samping itu, Syarikat telah memberikan para penjamin hak, boleh dilaksanakan dalam tempoh 45 hari dari tarikh penutupan Tawaran, untuk membeli sehingga 112,500 ADS tambahan pada harga tawaran awam, ditolak diskaun penjaminan dan perbelanjaan, untuk meliputi lebihan langganan, jika ada. Setiap ADS mewakili lapan saham biasa Syarikat. Tawaran ditutup pada 14 September 2023 dan ADS mula didagangkan pada 12 September 2023 di Pasaran Modal Nasdaq di bawah simbol “NWGL”.

Prime Number Capital LLC bertindak sebagai penjamin tawaran. Loeb & Loeb LLP bertindak sebagai peguam kepada Syarikat, dan Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai peguam kepada para penjamin.

Nature Wood merancang untuk menggunakan hasil bersih Tawaran seperti berikut: (i) kira-kira 50% untuk pengambilalihan hak konsesi dan perniagaan berkaitan hutan; (ii) kira-kira 35% untuk pengambilalihan kilang di Eropah atau Amerika Selatan dan pembangunan produk baharu; dan (iii) baki untuk membiayai modal kerja dan tujuan korporat am yang lain.

Pernyataan pendaftaran dalam Borang F-1 (No. Fail 333-271425) yang berkaitan dengan Tawaran telah difailkan dengan, dan diisytiharkan berkuat kuasa pada 11 September 2023, waktu Timur AS, oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”). Siaran akhbar ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuriti yang diterangkan di sini, mahupun ada jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa yang menjadikan tawaran, ajakan, atau jualan sedemikian menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian.

Tawaran hanya dibuat melalui prospektus yang membentuk sebahagian daripada pendaftaran berkuat kuasa. Salinan prospektus yang berkaitan dengan Tawaran boleh diperolehi dengan menghubungi: Prime Number Capital LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, 10105, atau melalui e-mel di info@pncps.com. Di samping itu, salinan prospektus yang berkaitan dengan Tawaran boleh diperolehi melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Mengenai Nature Wood Group Limited

Nature Wood Group Limited adalah syarikat perhutanan bersepadu secara menegak yang terkemuka di dunia yang memberi tumpuan kepada operasi perniagaan FSC, industri kayu dan produk kayu. Operasi Syarikat merangkumi kedua-dua pengurusan hutan hulu dan penebangan, serta pemprosesan kayu hiliran dan pengedaran. Nature Wood menawarkan pelbagai produk, termasuk balak, deking, lantai, kayu gergaji, arang kitar semula, arang tersintesis, arang buatan mesin dan minyak pati, terutamanya melalui rangkaian jualannya di Eropah, Asia Selatan, Amerika Selatan, Amerika Utara dan China. Untuk maklumat lanjut, sila layari: www.nature-wood.com.

Penafian Bertanggungjawab

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang mungkin merupakan kenyataan yang “menjangkakan masa depan” menurut peruntukan “perlindungan pelabuhan selamat” Akta Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Kenyataan yang menjangkakan masa depan ini boleh dikenal pasti melalui terminologi seperti “akan”, “menjangkakan”, “bertujuan”, “masa depan”, “berhasrat”, “merancang”, “percaya”, “menganggarkan”, “mungkin”, dan kenyataan serupa. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan mengenai kepercayaan, rancangan dan jangkaan Syarikat, adalah kenyataan yang menjangkakan masa depan. Kenyataan yang menjangkakan masa depan melibatkan risiko intrinsik dan ketidakpastian. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dimasukkan dalam pengemukaan Syarikat kepada SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh siaran akhbar ini, dan Syarikat tidak mengambil apa-apa kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan yang menjangkakan masa depan, kecuali diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Janice Wang, Pengasas Pengurus
WFS Investor Relations Inc.
Telefon: +86 13811768599 +1 628 283 9214
E-mel: services@wealthfsllc.com