QuantaSing umumkan keputusan kewangan yang belum diaudit untuk suku tahun keempat tahun kewangan 2023 dan tahun kewangan penuh 2023

BEIJING, 15 Sept. 2023 – QuantaSing Group Limited (NASDAQ: QSG) (“QuantaSing” atau “Syarikat”), penyedia perkhidmatan pembelajaran dalam talian utama di China, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diaudit suku tahun keempat dan tahun penuh bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023 (“suku tahun keempat FY 2023”, merujuk kepada suku dari 1 April 2023 hingga 30 Jun 2023, dan “FY 2023”, merujuk kepada tahun dari 1 Julai 2022 hingga 30 Jun 2023).

Sorotan untuk Suku Tahun Keempat FY 2023

 • Hasil untuk suku tahun keempat FY 2023 ialah RMB828.3 juta (AS$114.2 juta), mewakili peningkatan 2.6% dari suku ketiga tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023 (”suku ketiga FY 2023”) dan peningkatan 31.7% dari suku tahun keempat tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022 (“suku tahun keempat FY 2022”).
 • Jumlah bil kasar perkhidmatan pembelajaran individu dalam talian1 untuk suku tahun keempat FY 2023 ialah RMB748.8 juta (AS$103.3 juta), mewakili penurunan 6.8% dari suku ketiga FY 2023 dan peningkatan 23.0% dari suku tahun keempat FY 2022.
 • Pendapatan bersih untuk suku tahun keempat FY 2023 ialah RMB52.7 juta (AS$7.3 juta), berbanding dengan kerugian bersih RMB22.7 juta pada suku ketiga FY 2023 dan kerugian bersih RMB201.7 juta pada suku tahun keempat FY 2022.
 • Pendapatan bersih terlaras2 untuk suku tahun keempat FY 2023 ialah RMB90.4 juta (AS$12.5 juta), berbanding dengan RMB21.7 juta pada suku ketiga FY 2023 dan RMB4.6 juta pada suku tahun keempat FY 2022.
 • Jumlah pengguna berdaftar meningkat sebanyak 60.6% ke kira-kira 94.3 juta pada 30 Jun 2023, daripada 58.8 juta pada 30 Jun 2022.
 • Pelajar membayar meningkat sebanyak 29.9% setahun ke tahun ke kira-kira 0.4 juta pada suku tahun keempat FY 2023.

Sorotan untuk FY 2023

 • Hasil untuk FY 2023 ialah RMB3,081.4 juta (AS$424.9 juta), mewakili peningkatan 7.4% dari tahun kewangan sebelumnya.
 • Jumlah bil kasar perkhidmatan pembelajaran individu dalam talian1 untuk FY 2023 ialah RMB3,036.1 juta (AS$418.7 juta), mewakili peningkatan 10.1% dari tahun kewangan sebelumnya.
 • Kerugian bersih untuk FY 2023 ialah RMB108.7 juta (AS$15.0 juta), menyempit sebanyak 53.5% daripada RMB233.4 juta pada tahun kewangan sebelumnya.
 • Pendapatan bersih terlaras2 untuk FY 2023 ialah RMB83.0 juta (AS$11.4 juta), berbanding dengan RMB58.0 juta pada tahun kewangan sebelumnya.

Encik Peng Li, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif QuantaSing, mengulas, “Visibiliti saluran yang kukuh, saluran hasil yang pelbagai, dan strategi yang berkesan memacu momentum pertumbuhan kami pada suku ini, di mana kami meningkatkan hasil kami secara tahunan dan menjana pendapatan bersih terlaras2 untuk suku ketiga berturut-turut. Pada masa yang sama, kami terus meningkatkan, mengubah suai, dan memperluaskan rangkaian kursus khusus kami sambil juga mengambil langkah untuk meningkatkan penglibatan pengguna dan meningkatkan kadar pembelian semula kursus dalam talian. Pada suku ini, kami memperluaskan horizon pertumbuhan masa depan kami dengan membina ke atas perniagaan teras kami untuk masuk secara strategik ke sektor perdagangan elektronik langsung. Diperkukuh oleh inisiatif ini, model perniagaan terbukti kami, dan pasaran sasaran yang berkembang, kami kekal yakin dalam keupayaan kami untuk menjana nilai pemegang saham mampan jangka panjang.”

Encik Dong Xie, Ketua Pegawai Kewangan QuantaSing, menambah, “Pengguna berdaftar dan kadar pembelian semula kami berkembang dengan kukuh pada suku keempat, membantu mendorong pertumbuhan hasil atas kami. Pada suku ini, kami terus berjaya mengoptimumkan kecekapan dan struktur kos kami. Pada masa hadapan, kami akan terus memberi tumpuan kepada operasi yang lebih cekap dan berkesan sambil melaksanakan strategi pertumbuhan jangka panjang kami.”

Keputusan Kewangan untuk Suku Tahun Keempat FY 2023

Hasil

Hasil meningkat sebanyak 31.7% setahun ke tahun kepada RMB828.3 juta (AS$114.2 juta) pada suku tahun keempat FY 2023, terutamanya disebabkan oleh peningkatan dalam hasil daripada kursus minat peribadi lain.

 • Hasil daripada perkhidmatan pembelajaran individu dalam talian meningkat sebanyak 25.2% setahun ke tahun kepada RMB721.1 juta (AS$99.4 juta) pada suku tahun keempat FY 2023 daripada RMB576.1 juta pada suku tahun keempat FY 2022, terutamanya disebabkan oleh peningkatan RMB205.0 juta (AS$28.3 juta) dalam hasil daripada kursus minat peribadi lain, sebahagiannya diimbangi oleh penurunan RMB60.0 juta (AS$8.3 juta) dalam hasil daripada kursus celik kewangan.
 • Hasil daripada perkhidmatan perusahaan meningkat sebanyak 102.0% setahun ke tahun kepada RMB103.8 juta (AS$14.3 juta) pada suku tahun keempat FY 2023 daripada RMB51.4 juta pada suku tahun keempat FY 2022, terutamanya disebabkan oleh peningkatan permintaan daripada pelanggan sedia ada dan keuntungan pelanggan baru.
 • Hasil daripada perkhidmatan lain meningkat kepada RMB3.4 juta (AS$0.5 juta) pada suku tahun keempat FY 2023 daripada RMB1.5 juta pada suku tahun keempat FY 2022, terutamanya disebabkan oleh pengembangan perniagaan baru Syarikat, konsisten dengan komitmennya kepada saluran hasil yang pelbagai.

Kos hasil

Kos hasil ialah RMB116.1 juta (AS$16.0 juta) pada suku tahun keempat FY 2023, berbanding dengan RMB107.6 juta pada suku tahun keempat FY 2022, mewakili perubahan 8.0%. Peningkatan ini konsisten dengan peningkatan hasil yang sepadan daripada kursus minat peribadi lain, dan sebahagiannya diimbangi oleh penurunan perbelanjaan pampasan berasaskan saham sebanyak RMB11.6 juta (AS$1.6 juta).

Perbelanjaan jualan dan pemasaran

Perbelanjaan jualan dan pemasaran ialah RMB573.0 juta (AS$79.0 juta) pada suku tahun keempat FY 2023, berbanding dengan RMB531.4 juta pada suku tahun keempat FY 2022, mewakili perubahan 7.8%, terutamanya disebabkan oleh peningkatan dalam perbelanjaan pemasaran dan promosi sebanyak RMB55.4 juta (AS$7.6 juta) dan peningkatan dalam kos penswastaan buruh sebanyak RMB87.1 juta (AS$12.0 juta), sebahagiannya diimbangi oleh penurunan kos kakitangan sebanyak RMB104.4 juta (AS$14.4 juta), yang merangkumi penurunan dalam perbelanjaan pampasan berasaskan saham sebanyak RMB47.0 juta (AS$6.5 juta).

Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan

Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan ialah RMB53.6 juta (AS$7.4 juta) pada suku tahun keempat FY 2023, berbanding dengan RMB132.6 juta pada suku tahun keempat FY 2022, mewakili penurunan 59.6%, terutamanya disebabkan oleh penurunan dalam perbelanjaan pampasan berasaskan saham sebanyak RMB87.2 juta (AS$12.0 juta).

Perbelanjaan pentadbiran am

Perbelanjaan pentadbiran am ialah RMB38.0 juta (AS$5.2 juta) pada suku tahun keempat FY 2023, berbanding dengan RMB62.6 juta pada suku tahun keempat FY 2022, mewakili penurunan 39.3%, terutamanya disebabkan oleh penurunan dalam perbelanjaan pampasan berasaskan saham sebanyak RMB22.7 juta (AS$3.1 juta).

Pendapatan bersih dan pendapatan bersih terlaras

Pendapatan bersih ialah RMB52.7 juta (AS$7.3 juta) pada suku tahun keempat FY 2023, berbanding dengan kerugian bersih RMB201.7 juta pada tempoh yang sama tahun kewangan sebelumnya. Pendapatan bersih terlaras ialah RMB90.4 juta (AS$12.5 juta) pada suku tahun keempat FY 2023, berbanding dengan RMB4.6 juta pada tempoh yang sama tahun kewangan sebelumnya.

Pendapatan per saham dan pendapatan terlaras per saham3

Pendapatan asas dan cair per saham ialah RMB0.31 (AS$0.04) dan RMB0.30 (AS$0.04) pada suku tahun keempat FY 2023, berbanding dengan kerugian asas dan cair per saham RMB4.17 pada tempoh yang sama tahun kewangan sebelumnya. Pendapatan asas dan cair terlaras per saham ialah RMB0.54 (AS$0.07) dan RMB0.52 (AS$0.07) pada suku tahun keempat FY 2023, berbanding dengan RMB0.09 (AS$0.01) dan RMB0.09 (AS$0.01) pada tempoh yang sama tahun kewangan sebelumnya.