SIMPPLE LTD. Umumkan Penutupan Penawaran Umum Perdana AS$8,4 Juta

Singapura, 15 Sept. 2023 – SIMPPLE LTD. (Nasdaq: SPPL) (“Syarikat” atau “SIMPPLE”), penyedia penyelesaian teknologi termaju dalam ruang teknologi hartanah (“PropTech”) yang sedang berkembang, hari ini mengumumkan penutupan tawaran awam permulaan (“Tawaran”) sebanyak 1,602,000 saham biasa pada harga tawaran awam AS$5.25 setiap saham biasa. Saham biasa mula didagangkan pada 13 September 2023 di bawah simbol “SPPL”.

Syarikat menerima jumlah hasil kasar AS$8.4 juta daripada Tawaran, sebelum ditolak diskaun pengunderaitan dan perbelanjaan berkaitan lain. Di samping itu, Syarikat telah memberikan kepada para pengunderait hak selama 45 hari untuk membeli sehingga 240,300 saham biasa tambahan pada harga tawaran awam, ditolak diskaun pengunderaitan.

Hasil daripada Tawaran akan digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan produk serta teknologi serta strategi dan pelaksanaan harta intelek, meningkatkan jualan dan pemasaran ke pasaran luar negara dan membuka pejabat satelit terpilih, potensi pengambilalihan dan pelaburan strategik serta modal kerja dan tujuan korporat am.

Maxim Group LLC bertindak sebagai pengurus buku tunggal Tawaran. Loeb & Loeb LLP bertindak sebagai peguam AS kepada Syarikat, dan Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai peguam AS kepada Maxim Group LLC berhubung dengan Tawaran.

Pernyataan pendaftaran Borang F-1 berkaitan dengan Tawaran telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) (Nombor Fail: 333-271067) dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 12 September 2023. Tawaran dibuat hanya melalui prospektus, membentuk sebahagian daripada pernyataan pendaftaran. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Tawaran boleh diperoleh daripada Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, Tingkat 16, New York, NY 10022, melalui e-mel di syndicate@maximgrp.com, atau melalui telefon di +1-212-895-3500. Di samping itu, salinan prospektus berkaitan dengan Tawaran juga boleh diperoleh melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Siaran akhbar ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli sekuriti Syarikat mana-mana, mahupun terdapat sebarang tawaran, ajakan atau jualan sekuriti Syarikat mana-mana di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai SIMPPLE LTD.

Beribu pejabat di Singapura, SIMPPLE LTD. ialah penyedia penyelesaian teknologi termaju dalam ruang PropTech yang sedang berkembang, memberi tumpuan kepada membantu pemilik dan pengurus kemudahan mengurus kemudahan secara autonomi. Ditubuhkan pada 2016, Syarikat mempunyai kedudukan kukuh dalam pasaran pengurusan kemudahan Singapura, melayani lebih daripada 60 pelanggan di sektor awam dan swasta serta meluas keluar dari Singapura ke Australia dan Timur Tengah. Syarikat telah membangunkan Ekosistem SIMPPLE tersusunnya, untuk mewujudkan alat pengurusan tenaga kerja automatik untuk penyelenggaraan bangunan, pengawasan dan pembersihan yang terdiri daripada campuran penyelesaian perisian dan perkakasan seperti robotik (kedua-dua pembersihan dan keselamatan) serta peranti Internet-of-Things (“IoT”). Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Syarikat: www.investor.simpple.ai.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui serta berdasarkan jangkaan semasa Syarikat tentang peristiwa masa hadapan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangannya. Para pelabur boleh menemui banyak (tetapi tidak semua) kenyataan ini dengan menggunakan perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “jangka,” “anggarkan,” “berhasrat,” “rancang,” “percaya,” “berkemungkinan” atau ungkapan lain yang serupa. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula sebarang kenyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku selepas tarikh kenyataan, kecuali dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul, dan Syarikat ingatkan para pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan hasil yang dijangkakan dan menggalakkan para pelabur untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depan Syarikat dalam pernyataan pendaftaran Syarikat dan penyataan lain dengan SEC.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

SIMPPLE LTD.
Jabatan Perhubungan Pelabur
E-mel: ir@simpple.ai

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telefon: +1-917-609-0333
E-mel: tina.xiao@ascent-ir.com